Książka na Dzień Mamy!

Kochani!

Dziś ogłosiłam na facebooku konkurs, w którym można wygrać moje książki. Zasady są proste:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamieszczam Regulamin. Zapoznajcie się z nim, a potem „dobrej zabawy”!

1. Organizatorem konkursu „Książka na Dzień Mamy!” jest autorka Ewa Bauer, konkurs jest ogłoszony na fanpage (https://www.facebook.com/ewabauerautor/).
2. Konkurs trwa od 24 maja 2018 r. do 27 maja do godz. 18.00
3. Wyniki konkursu zostaną ogłaszane 27 maja najpóźniej do godz. 23.00
4. Zwycięzca/ zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie subiektywnej oceny przez organizatora konkursu według podanych odpowiedzi. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie fp autorki, napisanie komentarza pod postem zawierającego jedno słowo określające Mamę oraz wskazanie książki Ewy Bauer, którą chciałoby się dostać, a także udostępnienie posta z konkursem na swoim profilu i zaproszenie dowolnej ilości znajomych do wzięcia udziału w konkursie.
6. Zwycięzcy zostaną w komentarzu poproszeni o kontakt z autorką w ciągu 2 dni. Jeżeli do tego czasu nie zgłosi się zwycięzca, autorka skontaktuje się w wiadomości prywatnej. Brak kontaktu ze strony zwycięzcy przez tydzień od zakończenia konkursu oznacza rezygnację z nagrody. Nie wyłania się wówczas nowego zwycięzcy.
7. Do rozlosowania jest maksymalnie 6 powieści autorki, z tym, że na każde 20 osób biorących udział w konkursie rozlosowana zostanie 1 książka.
8. Każda osoba może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
9. Zwycięzca podaje autorce w wiadomości prywatnej swój adres do wysyłki nagrody.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez autorkę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) oraz innych regulacji prawnych odnoszących się do ochrony danych osobowych obowiązujących zarówno w trakcie realizacji niniejszego konkursu, jak również po jego zakończeniu, wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i doręczenia nagrody.
11. Facebook nie jest sponsorem nagród ani organizatorem konkursu.
12. Konkurs przeprowadzany jest przez środek masowego przekazu i dotyczy kultury, a nagroda nie przekracza kwoty wolnej od podatku.
13. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Categories: Aktualności